Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Bredebro Andelsvandværk

c/o Karsten Woller Søndervang 3 

6261 Bredebro

Email: bredebrovand@mail.dk

Adresse for Vandværk:

Visbyvej 10

6261 Bredebro

CVR-nr 15354011


 

 

Om vandværket Minimer
Bredebro Andelsvandværk leverer vand til 1000 husstande med 960 målere.
Bredebro Andelsvandværks nuværende bygninger blev bygget 1972.
Med et stigende vandforbrug blev filterkapaciteten fordoblet i 1985.
I dag er vandværket moderniseret og kører fuldautomatisk med SRO styring og overvågning.
Der tre boringer på henholdsvis 32, 34 og 85 m dybde, med en indvindingskapacitet på ca. 130 m3 pr time.
Alle boringer er udstyret med dykpumper, som hver har deres frekvensomformer.
Der udpumpes med fire pumper som styres fuldautomatisk, med hver en sin frekvensomformer.
Desuden har vandværket en nødstrømsforsyning hvor generatoren starter automatisk ved strømudfald.
Vandværket leverer ca. 230.000 m3 rent vand til forbrugerne.
I 2012 instaleres de sidste aflæsningsmålere med fjernaflæsning. 


Vandets hårdhed ligger mellem 10,5 og 11 .
Copyright Rambøll Danmark A/S